8 Αυγούστου, 2016

Λέσβος

Η Λέσβος διαθέτει  218  καταγεγραμμένες παραλίες εκ των οποίων οι μεγαλύτερες (σε μήκος και μέγιστο πλάτος) απαντώνται κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Η εκτίμηση της ευπάθειας των παραλιών της Λέσβου στην μελλοντικά αναμενόμενη άνοδο της θαλ. στάθμης έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό τους αναμένεται να οπισθοχωρήσει σημαντικά (περίπου οι μισές παραλίες αναμένεται να μειωθούν σε ποσοστά >50% του μέγιστου πλάτους τους).

Εκτιμώμενη οπισθοχώρηση των παραλιών της Λέσβου με βάση το % ποσοστό μείωσης του μέγιστου πλάτους τους

Δύο σημαντικές παραλίες του νησιού επιλέχτηκαν για λεπτομερή έρευνα. Η παραλία της Ερεσού αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του νησιού, ενώ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταγραφεί τμηματικά τάσεις αυξανόμενης διάβρωσης. Επιπρόσθετα, κύρια πηγή ιζηματοπαροχής για την παραλία αποτελούσε ανέκαθεν η αδιάκοπη ροή του ποταμού Χαλάνδρα που εκβάλει στο κεντρικό της τμήμα. Ροή η οποία μειώθηκε σημαντικά έπειτα από την κατασκευή τεχνητού φράγματος το οποίο λειτουργεί από το 1999. Για το λόγο αυτό, η παραλία της Ερεσού είναι ιδανική για την ανάπτυξη/εφαρμογή μεθοδολογιών εκτίμησης της ιζηματοπαροχής σε επίπεδο νησιωτικής λεκάνης. Η δημοτική πλαζ Τσαμάκια αν και περιορισμένη σε μέγεθος, αποτελεί την κύρια παραλία της  πόλης της Μυτιλήνης.


 Ερεσός


Η παραλία της Ερεσού βρίσκεται στη ΝΔ Λέσβο και αποτελεί μια χαρακτηριστική για τον Ελληνικό νησιωτικό χώρο κυρτή παραλία τύπου ‘τσέπης’ (pocket beach) με μήκος περίπου 1.7 km. Στα ανατολικά οριοθετείται από την ύπαρξη αλιευτικού καταφυγίου πλησίον του ακρωτηρίου Μεροβίλι, ενώ στα δυτικά από το ακρωτήρι του Κοφινά. Γεωμορφολογικά, η ευρύτερη περιοχή της Σκάλας Ερεσού χαρακτηρίζεται από ήπιο ανάγλυφο (μέσες κλίσεις πρανών 10°- 20°, ενώ στα χαμηλότερα τμήματα το ανάγλυφο είναι πεδινό με μικρές κλίσεις 0°- 10°). Η λεκάνη απορροής είναι της τάξης των 57 km2, εκ των οποίων τα 26 km2 αποστραγγίζονται μέσω του χειμάρρου Χαλάνδρα στο φράγμα της Ερεσού. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι στο φράγμα κατακρατείται μεγάλο μέρος (> 50 %) της συνολικής παραγόμενης ποσότητας ιζήματος, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται έντονα το ιζηματικό ισοζύγιο της παραλίας.

Παραλία Ερεσού, λεκάνη απορροής και θέση του φράγματος 


ΤσαμάκιαΗ ακτή Τσαμάκια βρίσκεται πλησίον του λιμένα της Μυτιλήνης στην περιοχή του στενού διαύλου μεταξύ της ΝΑ Λέσβου και της ακτής της Μικράς Ασίας. Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από αβαθή νερά ρηχούς (μέγιστο βάθος ~70 m) και σχετικά ομαλούς πυθμένες που απαρτίζονται συνήθως από εκτεταμένους λειμώνες Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). Η περιοχή πίσω από την ακτή παρουσιάζει σχετικά υψηλό ανάγλυφο, όπου και απαντάται δασωμένος λόφος. Η ακτή έχει ΒΑ-ΝΔ προσανατολισμό και παραλία σχηματίζεται μόνο στο νότιο τομέα της ακτής που περικλείεται από φυσικό ακρωτήριο στο βορρά και τεχνικά έργα στο νότο (εξωτερικός λιμενοβραχίονας του λιμένα Μυτιλήνης). Η υπό μελέτη παραλία Τσαμάκια έχει μήκος 300 m  (από τα συνολικά 400 m της ακτής) με μικρό αλλά μεταβαλλόμενο εύρος, ενώ στην ακτογραμμή υπάρχουν και 2 κάθετοι πρόβολοι στο κεντρικό τμήμα της παραλίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε οργανωμένη συλλογή δεδομένων πεδίου από την παραλία. Αποτυπώθηκε έτσι με ακρίβεια η τοπο-βαθυμετρία, η μορφολογική σύσταση του πυθμένα, καθώς και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά.

(Αριστερά): Οι πορείες που ακολουθήθηκαν και τα σημεία λήψης δεδομένων κατά τις θαλάσσιες εργασίες πεδίου στην παραλία Τσαμάκια. (Κέντρο και δεξιά): Χάρτες μορφολογικής σύστασης πυθμένα και βαθυμετρίας υψηλής  ακρίβειας

ERA Beach Partners - Funding
Top