8 Αυγούστου, 2016

Χίος

Η Χίος διαθέτει 163 παραλίες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραλιακής ακτογραμμής οριοθετείται στα ανατολικά του νησιού. Οι μελλοντικές προβλέψεις αναφορικά με την ευπάθεια των παραλιών της στην προβλεπόμενη άνοδο της μέσης θαλ. στάθμης, έδειξαν ότι η πλειοψηφία των παραλιών αναμένεται να βιώσει μείωση σε ποσοστά > 50% του μέγιστου καταγραφόμενου πλάτους τους.

Eκτιμώμενη οπισθοχώρηση των παραλιών της Χίου με βάση το % ποσοστό μείωσης του μέγιστου πλάτους τουςΚαταρράκτης


Η ακτογραμμή του οικισμού Καταρράκτη χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα παράκτια έργα (παράκτιους τοίχους), καθώς και από την ύπαρξη αλιευτικού καταφυγίου στο Νότιο τμήμα της. Η ακτή παρουσιάζει έντονα προβλήματα διάβρωσης, ενώ οι όποιες παραλίες μικρού συνήθως μεγέθους εμφανίζονται σποραδικά μπροστά από ορισμένα τμήματα των παράκτιων τοίχων.

Τεχνικές παρεμβάσεις στην ακτή του Καταρράκτη

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε οργανωμένη συλλογή δεδομένων πεδίου από την παραλία. Αποτυπώθηκε έτσι με ακρίβεια η τοπο-βαθυμετρία, η μορφολογία καθώς και τα χαρακτηριστικά των εκτεταμένων παράκτιων τεχνικών έργων.

(Αριστερά): Οι πορείες που ακολουθήθηκαν κατά τις θαλάσσιες εργασίες πεδίου στον Καταρράκτη. (Κέντρο και δεξιά): Χάρτες μορφολογικής σύστασης πυθμένα και βαθυμετρίας υψηλής  ακρίβειας

 


Αγία Ερμιόνη


Ο οικισμός  της Αγ. Ερμιόνης αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα διάβρωσης, ιδιαίτερα στο μέρος του οικισμού βόρεια του αλιευτικού καταφυγίου. Τα δεδομένα πεδίου έδειξαν ότι οι κλίσεις πυθμένα είναι ομαλές με μικρά σχετικά βάθη, ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό απαρτίζεται από εκτεταμένους λειμώνες Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica).

(Αριστερά): Οι πορείες που ακολουθήθηκαν κατά τις θαλάσσιες εργασίες πεδίου στην Αγ. Ερμιόνη. (Κέντρο και δεξιά): Χάρτες μορφολογικής σύστασης πυθμένα και βαθυμετρίας υψηλής  ακρίβειας

ERA Beach Partners - Funding
Top