8 Αυγούστου, 2016

Αγαθονήσι

Στο Αγαθονήσι βρίσκονται 8 παραλίες περιορισμένων διαστάσεων, οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά υπό τα μελλοντικά προβλεπόμενα σενάρια ανόδου της θαλ. στάθμης.

Εκτιμώμενη οπισθοχώρηση των 8 παραλιών του Αγαθονησίου με βάση το % ποσοστό μείωσης του μέγιστου πλάτους τους

 


Άγιος Γεώργιος


Η παραλία του Αγ. Γεώργιου βρίσκεται στο εσωτερικό του κύριου όρμου του Αγαθονησίου και οριοθετείται από την παρουσία παράκτιου δρόμου. με νότιο προσανατολισμό. Η παραλία έχει μήκος ~75 m με μέγιστο πλάτος ~10 m, αποτελείται αδρομερή κυρίως ιζήματα. Είναι εκτεθειμένη σε κυματισμούς προερχόμενους από το νότιο τομέα ενώ τους χειμερινούς κυρίως μήνες καλύπτεται παροδικά κατά τη διάρκεια θυελλώδων επεισοδίων πλήρως από τον κυματισμό.  Κατά τις εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος αποτυπώθηκε με υψηλή ακρίβεια η μορφολογική σύσταση του πυθμένα καθώς και η τοπο-βαθυμετρία του όρμου που περικλείει την παραλία.

(Αριστερά): Οι πορείες που ακολουθήθηκαν κατά τις θαλάσσιες εργασίες πεδίου στο Αγαθονήσι. (Κέντρο και δεξιά): Χάρτες μορφολογικής σύστασης πυθμένα και βαθυμετρίας υψηλής  ακρίβειας

ERA Beach Partners - Funding
Top