6 Μαρτίου, 2017

Δεδομένα Πεδίου

Πραγματοποιήθηκαν ακριβής τοπο-βαθυμετρικές αποτυπώσεις των πιλοτικών παραλιών, ενώ  ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταγραφή της ακτογραμμής. Παράλληλα, καταγράφηκαν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά (παράκτιοι τοίχοι, πρόβολοι, κυματοθραύστες, αλιευτικά καταφύγια). Η παραπάνω πληροφορία συγκεντρώθηκε για τη δημιουργία σχετικών τοπο-βαθυμετρικών χαρτών υψηλής χωρικής πληροφορίας.

 

Παραδείγματα τοπο-βαθυμετρικών χαρτών υψηλής ακρίβειας που απεικονίζουν επίσης τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε παραλίας

 

Στην πλειοψηφία των πιλοτικών παραλιών δεν καταγράφηκαν σημαντικές υδροδυναμικές συνθήκες κατά την περίοδο διεξαγωγής των εργασιών πεδίου, με εξαίρεση τις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν για την παραλία Καμάρι στις 13-15 Δεκεμβρίου 2016.

Παράδειγμα ανάλυσης υδροδυναμικών δεδομένων από τις καταγραφές κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου στο Καμάρι (13-16 Δεκεμβρίου 2016)

ERA Beach Partners - Funding
Top