8 Αυγούστου, 2016

Θήρα (Σαντορίνη)

Tο νησί της Θήρας είναι από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, ενω σε αυτό απαντώνται 30 παραλίες με καταγεγραμμένα φυσικά χαρακτηριστικά, οι περισσότερες εκ των οποίων παρουσιάζουν έντονη επισκεψιμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όμως οι μελλοντικές προβλέψεις αναφορικά με την ευπάθεια των παραλιών του νησιού στη μελλοντικά προβλεπόμενη άνοδο της θαλ. στάθμης, έδειξαν ότι στην πλειονότητα τους αναμένεται να βιώσουν μείωση σε ποσοστά μεταξύ 20-50% του μέγιστου πλάτους τους.

Εκτιμώμενη οπισθοχώρηση των παραλιών της Θήρας με βάση το % ποσοστό μείωσης του μέγιστου πλάτους τους

 


Καμάρι


Η παραλία Καμάρι βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Θήρας και είναι μια από τις σημαντικότερες τουριστικές παραλίες του νησιού. Η παραλία λόγω της θέσης της (εκτεθειμένη στο Ν. Αιγαίο) δέχεται έντονες υδροδυναμικές συνθήκες ιδιαίτερα από τις κατευθύνσεις του Ν-ΝΑ τιμέα. Το τμήμα της παραλίας που μελετάται έχει μήκος περίπου 1500 m και μέγιστο πλάτος 55 m. Στο νότο οριοθετείται από τον λόφο της αρχαίας Θήρας, ενώ στο βορρά από τα υφιστάμενα παράκτια τεχνικά έργα προστασίας (πρόβολοι, κυματοθραύστες) που είχαν κατασκευαστεί κατά το παρελθόν. Το άνω τμήμα της παραλίας οριοθετείται από παράκτιο τοίχο κατά μήκος όλου του τμήματος που μελετάται. Η λεκάνη απορροής της παραλίας είναι μικρή (χαρακτηριστικό των περισσότερων νησιών των Κυκλάδων), με λίγους χειμάρρους (οι περισσότεροι από τους οποίους είναι φραγμένοι) να εκβάλουν στην παραλία μόνο κατά τη διάρκεια πολύ έντονων βροχοπτώσεων. Το μέσο μέγεθος του παραλιακού ιζήματος είναι -1.7 φ, ενώ κατά μήκος της ακτογραμμής και μέχρι το βάθος των 3 m υπάρχει beachrock. Το μέτωπο της παραλίας είναι εκτεθειμένο σε ένα εύρος κυματισμών, με διεύθυνση από 0° έως 180°, με τους ΝΑ ανέμους να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ανάπτυγμα (περίπου 170 Km). Η παραλία χαρακτηρίζεται από διάβρωση, κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία καθώς και από σημαντική μεταβλητότητα της θέσης της ακτογραμμής. Υπάρχουν αναφορές σε παράκτια έργα κατά τη διάρκεια ΝΑ θυελλών.

Κατά τις εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος αποτυπώθηκε μεταξύ άλλων η μορφολογική σύσταση του πυθμένα, η τοπο-βαθυμετρία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παράκτιων έργων που απαντώνται κατά μήκος της παραλίας.

(Αριστερά): Οι πορείες που ακολουθήθηκαν κατά τις θαλάσσιες εργασίες πεδίου στο Καμάρι. (Κέντρο και δεξιά): Χάρτες μορφολογικής σύστασης πυθμένα και βαθυμετρίας υψηλής  ακρίβειας

ERA Beach Partners - Funding
Top