6 Μαρτίου, 2017

Ιστορικές Τάσεις Παραλιακής Διάβρωσης

Από τις διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες για τις πιλοτικές παραλίες εξήχθησαν 3 διαφορετικά όρια υγρού/ξηρού μετώπου (ζώνης διαβροχής (swash zone), ζώνης κυματικής αναρρίχησης (wave run-up) και ζώνης παρουσίας νερού). Στο ακόλουθο σχήμα παρατίθενται ως παράδειγμα οι ζώνες που ανιχνεύτηκαν για τις παραλίες Πόνταμος στη Χάλκη και Αγ. Γεωργίου στο Αγαθονήσι.

 

Καταγραφή 3 διαφορετικών ορίων υγρού/ξηρού παραλιακού μετώπου από δορυφορικές εικόνες για τις παραλίες Πόνταμος (Χάλκη) και Αγίου Γεωργίου (Αγαθονήσι)

 

Το όριο της ζώνης διαβροχής χρησιμοποιήθηκε ως όριο ακτογραμμής για κάθε ημερομηνία των διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων, ενώ παράλληλα εκτιμήθηκε η απόσταση  συγκεκριμένων τομών από σταθερό σημείο αναφοράς. Έτσι, μελετήθηκε και συγκρίθηκε η μεταβλητότητα της ακτογραμμής των επιλεγμένων παραλιών σε βάθος χρόνου όπως φαίνεται στα παραδείγματα του σχήματος που ακολουθεί.

 

Καταγραφή και ποσοτικοποίηση της απόστασης της ακτογραμμής από σταθερό σημείο αναφοράς (baseline) σε συγκεκριμένες παραλιακές τομές για τις διαθέσιμες ημερομηνίες δορυφορικών εικόνων στις παραλίες Ερεσός  (Λέσβος) και Καμάρι (Θήρα).

 

Η μεταβλητότητα της ακτογραμμής προσέδωσε συγκεκριμένα μορφοδυναμικά χαρακτηριστικά των πιλοτικών παραλιών με την  καταγραφή συγκεκριμένων περιοχών πρόσχωσης και διάβρωσης για κάθε επιλεγμένη πιλοτική παραλία όπως διαφαίνεται στους τελικούς συγκριτικούς χάρτες.

 

Ζώνες διάβρωσης και πρόσχωσης όπως ανιχνεύτηκαν από τη σύγκριση της μεταβλητότητας της ακτογραμμής  για τις παραλίες Μασούρι (Κάλυμνος) και Καμάρι (Θήρα).

ERA Beach Partners - Funding
Top