8 Αυγούστου, 2016

Κάλυμνος

H ακτογραμμή της Καλύμνου είναι ως επί των πλείστων βραχώδης. Σε αυτήν όμως απαντώνται 37 παραλίες μικρού σχετικά μεγέθους που στην πλειονότητά τους αναμένεται να μειωθούν σε ποσοστά >50% του μέγιστου καταγραφόμενου πλάτους τους υπό τα προβλεπόμενα σενάρια αύξησης της θαλ. στάθμης.

Εκτιμώμενη οπισθοχώρηση των παραλιών της Καλύμνου με βάση το % ποσοστό μείωσης του μέγιστου πλάτους τους

 


Μασούρι


Η παραλία Μασούρι βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Καλύμνου, έχει μήκος 360 m, μέγιστο πλάτος περίπου 20 m και ΒΔ  προσανατολισμό. Είναι η κύρια τουριστική παραλία του νησιού και το άνω τμήμα της (πίσω παραλία) χαρακτηρίζεται από ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις. Η θέση της παραλίας στο στενό Καλύμου-Τελένδου της παρέχει προστασία κατά τους θερινούς μήνες από τα μελτέμια και είναι εκτεθειμένη ως επί το πλείστον σε ΝΔ διεύθυνσης κυματισμούς. Κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί έντονη διάβρωση σε όλο το μήκος της παραλίας, ενώ  πρόσφατοι θυελλώδεις ΝΔ άνεμοι οδήγησαν στην αρχική κατάρρευση παράκτιου τοίχου που ακολουθήθηκε από πλήρη διάβρωση του Νότιου άκρου της παραλίας.

Κατά τις εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος αποτυπώθηκε με υψηλή ακρίβεια η μορφολογική σύσταση του πυθμένα καθώς και η τοπο-βαθυμετρία του όρμου που περικλείει την παραλία.

(Αριστερά): Οι πορείες που ακολουθήθηκαν κατά τις θαλάσσιες εργασίες πεδίου στο Μασούρι. (Κέντρο και δεξιά): Χάρτες μορφολογικής σύστασης πυθμένα και βαθυμετρίας υψηλής  ακρίβειας

ERA Beach Partners - Funding
Top