8 Αυγούστου, 2016

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα

Η ανάλυση των δεδομένων πεδίου είναι σε εξέλιξη. Στα σχήματα που ακολουθούν παρατίθενται ορισμένα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανάλυσης των πιλοτικών παραλιών της Λέσβου (Ερεσός και Τσαμάκια).

Eresos_Topo-Bathy    Tsamakia_bathymetry_07.March.2016

Πρόσφατη τοπο-βαθυμετρία των παραλιών Ερεσού (αριστερά) και Τσαμάκια (δεξιά).

Eresos_Highest_Burst_Recs Eresos_Burst_Spectrum

Υδροδυναμικά αποτελέσματα παραλίας Ερεσου: Καταγραφές του ADV για 1 burst (αριστερά) και το κυματικό φάσμα για το συγκεκριμένο burst (δεξιά).

Tsamakia_Low-Pass_Vel_23-24.March.2016 Tsamakia_Mean Current Flow, Tb and Waves_23-24.March.2016

Υδροδυναμικά αποτελέσματα παραλίας Τσαμάκια: Καταγραφές συνιστωσών ρευματικής ταχύτητας (αριστερά) και κύρια στοιχεία του υδροδυναμικού καθεστώτος (δεξιά).

Eresos_Hydrodynamics_Model_OutputEresos_Morphodynamics_Model_Output

Aποτελέσματα υδρο-μορφοδυναμικού μοντέλου για την παραλία της Ερεσού κάτω από καταγραφόμενες κυματικές συνθήκες οδήγησης: Προσομοίωση υδροδυναμικής κυκλοφορίας (αριστερά) και προγνώσεις μορφοδυναμικών αλλαγών (δεξιά).

ERA Beach Partners - Funding
Top