8 Αυγούστου, 2016

Συναντήσεις και Δελτία Τύπου

Έχουν διεξαχθεί πολλαπλές διασκέψεις skype  μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ινσιτούτου CICERO για τον σχεδιασμό/υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών, ενώ επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν διάφορες διαπροσωπικές συναντήσεις με τους υπόλοιπους εταίρους. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις αρχές του Δήμου Λέσβου (3 συναντήσεις συμπεριλαμβανόμενης μιας επίσημης παρουσίασης του προγράμματος στο Δήμαρχο Λέσβου και στους τοπικούς παράγοντες της Ερεσού στις 20/02/2015), με το Δήμο Χίου (3 συναντήσεις με τον τομέα δημόσιων έργων του Δήμου) και το Δήμο Θήρας (κύρια συνάντηση με το Δήμαρχο και επαναληπτικές συναντήσεις με τοπικούς φορείς).

Πρακτικά Συναντήσεων

21 Φεβρουαρίου 2016:  Συνάντηση με τοπικούς Φορείς στην Ερεσό

01 Μαρτίου 2016          :  Εναρκτήρια Συνάντηση

13 Μαΐου 2016               :  Συνάντηση με τοπικές αρχές στη Θήρα

Άρθρα δημοσιευμένα στον τύπο

 

ERA Beach Partners - Funding
Top