27 Ιανουαρίου, 2017

Datasets

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθενται τα δεδομένα εισόδου, καθώς και εκπαίδευσης/ελέγχου ενός πρόσφατα ανεπτυγμένου νευρωνικού δικτύου σε μια προσπάθεια μοντελοποίησης της μετατόπισης της ακτογραμμής σε παραλίες που προστατεύονται από αβαθής υφάλους.

Tsekouras et al., 2017. A Hermite Neural Network Incorporating Artificial Bee Colony Optimization to Model Shoreline Realignment at a Reef-Fronted Beach, Neurocomputing. (submitted – under review).

Data for Shoreline Realignment/Rotation

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθενται τα δεδομένα εισόδου, καθώς και εκπαίδευσης/ελέγχου ενός πρόσφατα ανεπτυγμένου νευρωνικού δικτύου σε μια προσπάθεια μοντελοποίησης της μετατόπισης της ακτογραμμής στης παραλία  Καμάρι της Σαντορίνης.

Chatzipavlis et al. 2018 – Neural Computing and Applications 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθενται το παραλιολόγιο  που περιλαμβάνει γεω-χωρικά και άλλα δεδομένα των παραλιών της Κύπρου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν τόσο τη στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών, όσο και για την εκτίμηση του μελλοντικού διαβρωτικού και πλημμυρικού κινδύνου των παραλιών, βασισμένη σε πολλαπλά σενάρια ανόδου της θαλάσσιας στάθμης.

Velegrakis et al. 2018 – Cyprus Beach Inventory

ERA Beach Partners - Funding
Top