6 Μαρτίου, 2017

Ενημερωτικές Δράσεις


Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα παράκτιας διάβρωσης υλοποιήθηκε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο ‘Μικροί Παράκτιοι Μηχανικοί’. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν  47 μαθητές ηληκίας 10-12 ετών από τα δημοτικά σχολεία Καλλονής και Μεσότοπου στη Λέσβο. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές είναι ενημερωμένοι σε θέματα παράκτιας διάβρωσης μιας και το 60% των μαθητών παρατήρησαν διαβρωτικά φαινόμενα διάβρωσης, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι πάνω από το 90% θα επαναλάμβαναν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Poster Link


Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα παράκτιας διάβρωσης


Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των γνώσεων των κατοίκων της Μυτιλήνης σε θέματα παράκτιας διάβρωσης.  Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η καθημερινότητά τους επηρεάζεται με κάποιο τρόπο από την παράκτια διάβρωση, ωστόσο δεν είναι ικανοποιημένοι  από τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος από τις τοπικές αρχές. Ένας μεγάλος αριθμός αναγνωρίζει τη συνεισφορά των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στις ακτές στην εντατικοποίηση του φαινομένο, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός αρκετοί θα κατέβαλαν ένα μικρό ποσό  ως συνεισφορά στην επίλυση του ζητήματος.

Poster Link


Ενημερωτικά φυλλάδια


Φυλλάδιο Μετεωρολογικός Σταθμός                                                            Φυλλάδιο – Οπτικό Σύστημα

            

                                 Newsletter

                    

ERA Beach Partners - Funding
Top