6 Μαρτίου, 2017

Δεδομένα Πεδίου

Κατάλληλα πειράματα μικρής διάρκειας έχουν ήδη λάβει χώρα στις επιλεγμένες πιλοτικές παραλίες. Η παραλιακή μορφολογία έχει αποτυπωθεί μέσα από ολοκληρωμένες τοπογραφικές αποτυπώσεις (με χρήση RTK-DGPS), ενώ η βαθυμετρία πλησίον της ακτής (ως την περιοχή του βάθους κλεισίματος) μέσα από βαθυμετρικές/ιζηματολογικές μετρήσεις (με χρήση κατάλληλων, προηγμένων ηχοβολιστών κατάλληλων για μετρήσεις ρηχών νερών – π.χ side scan sonar). Την ίδια στιγμή, έχουν συλλεχθεί κατάλληλα υδροδυναμικά δεδομένα υψηλής συχνότητας, χρησιμοποιώντας προηγμένους κυματο-ρευματογράφους (RBRs, Acoustic Doppler Velocimeters –ADVs), ενώ ελήφθησαν ιζηματολογικά δείγματα και φωτογραφικό υλικό συγκεκριμένων παραλιακών μορφολογικών χαρακτηριστικών (όπως βυθισμένοι παραλιακοί ψαμμίτες και αμμολωρίδες).

Στιγμιότυπα από τις εργασίες πεδίου και μέρους του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε

ERA Beach Partners - Funding
Top