Ιανουάριος 27, 2017

Datasets

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθενται τα δεδομένα εισόδου, καθώς και εκπαίδευσης/ελέγχου ενός πρόσφατα ανεπτυγμένου νευρωνικού δικτύου σε μια προσπάθεια μοντελοποίησης της μετατόπισης της ακτογραμμής σε παραλίες που προστατεύονται από αβαθής υφάλους.

Tsekouras et al., 2017. A Hermite Neural Network Incorporating Artificial Bee Colony Optimization to Model Shoreline Realignment at a Reef-Fronted Beach, Neurocomputing. (submitted – under review).

Data for Shoreline Realignment/Rotation

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθενται τα δεδομένα εισόδου, καθώς και εκπαίδευσης/ελέγχου ενός πρόσφατα ανεπτυγμένου νευρωνικού δικτύου σε μια προσπάθεια μοντελοποίησης της μετατόπισης της ακτογραμμής στης παραλία  Καμάρι της Σαντορίνης.

Tsekouras et al. 2018 -Neural Computing and Applications 

ERA Beach Partners - Funding
Top