3 Μαΐου, 2017

Οδηγός Φιλικών Πρακτικών Αντιμετώπισης της Διάβρωσης

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθενται ορισμένες βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης/αναστροφής της παραλιακής διάβρωσης, όπως προέκυψαν από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Οδηγός Φιλικών Πρακτικών Αντιμετώπισης της Παραλιακής Διάβρωσης

 

ERA Beach Partners - Funding
Top