8 Αυγούστου, 2016

Χάλκη

Στη Χάλκη απαντώνται 5 παραλίες περιορισμένων διαστάσεων, οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά υπό τα μελλοντικά προβλεπόμενα σενάρια ανόδου της θαλ. στάθμης.

Εκτιμώμενη οπισθοχώρηση των 5 παραλιών της Χάλκης με βάση το % ποσοστό μείωσης του μέγιστου πλάτους τους

 


Πόνταμος


Η παραλία Πόνταμος βρίσκεται στο εσωτερικό όρμου στο νοτιοανατολικό άκρο της Χάλκης. Έχει μήκος ~70 m, μέγιστο πλάτος ~8 m και είναι εκτεθειμένη μόνο σε κυματισμούς νότιας διεύθυνσης. Είναι η μοναδική αμμώδης παραλία του νησιού και αυτό της προσδίδει ιδιαίτερη τουριστική αξία. Κατά τις εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος αποτυπώθηκε με υψηλή ακρίβεια η μορφολογική σύσταση του πυθμένα καθώς και η τοπο-βαθυμετρία του όρμου που περικλείει την παραλία.

(Αριστερά): Οι πορείες που ακολουθήθηκαν κατά τις θαλάσσιες εργασίες πεδίου στη Χάλκη. (Κέντρο και δεξιά): Χάρτες μορφολογικής σύστασης πυθμένα και βαθυμετρίας υψηλής  ακρίβειας

ERA Beach Partners - Funding
Top